BKMV


BKMV har på en generalforsamling besluttet at stoppe foreningens virke.
Denne beslutning er taget på bagrund af manglende tilslutning, samt bestyrelsens ønske om fristillelse til andre politiske aktivivteter.
BKMV vil gerne takker for den interesser der har været for projektet
- både den positive og negative respons har været meget lærerig.
Hilsen BKMV

Bevægelsen mod Kulturimperialistisk og Monopolkapitalistisk Virksomhed

BKMV er en forening af unge, som ønsker at kæmpe imod de
kulturimperialistiske og monopolkapitalistiske tendenser
gennem oplysning, demonstrationer og boykot.
BKMV er en ikke-fløjpolitisk organisation,
der vil modarbejde den kvælende pengemagt
med fredelige midler.
For at blive medlem skal du være mellem 14 og 25 år
og betale kontingentet, der for øjeblikket er på: 18 kr. pr. halvår.
Desuden skal du boykotte de selskaber,
der er valgt på landsmødet, og det er for øjeblikket:

The Coca-Cola Company
PepsiCo inc.
McDonald's Corporation
Burger King
Shell Oil Corporation

Tak for besøget, vi håber du kommer igen.
Hjemmesiden er under opsætning

Du er gæst nummmer:

Læs Gæstebog Skriv i Gæstebog

E-Mail : bkmv@Hotmail.com


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page